Et vidensnotat fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemgår 10 centrale spørgsmål om peerfeedback på baggrund af internationale forskningsopsamlinger. Notatet er tænkt som et bidrag til de videregående uddannelsers vidensgrundlag og refleksion i arbejdet med peerfeedback.

Find notatet HER

Link til EVAs webinar om peerfeedback på videregående uddannelser.