Kortvarige gruppe-opgaver online kan give bedre spørgsmål og kommentarer fra deltagerne, end man normalt får ved en fysisk forelæsning.

Jesper Gaarskjær, underviser på  Journalistuddannelsen

Halvanden times forelæsning for udenlandske studerende om “The Danish media landscape” i deres introduktions-uge.

“Der var flere af de studerende, der bød ind i plenum, end jeg er vant til ved den normale forelæsning, hvor de typisk er mere stille. Det gav god respons.”

Jesper Gaarskjær har holdt en tilsvarende forelæsning flere gange som en del af introduktionen for studerende fra udlandet. Halvanden time om de danske nyhedsmedier og mediemarkedet.

I online-versionen valgte han at sende de studerende i grupper på 4-5 studerende med Zoom programmets break-out rooms funktion, der inddeler grupperne tilfældigt, men gruppestørrelsen defineres af underviser.

Det var enkle spørgsmål, med blot et spørgsmål ad gangen, og med blot 5 minutter til at drøfte i gruppen. Fx spørgsmålet “Hvad ved I om det danske mediemarked?”.

Han vurderer det som en fordel, at de nytilkomne udenlandske studerende fysisk havde mødt hinanden nogle dage forinden. Da han lavede en tilsvarende forelæsning med ‘break-out-sessions’ for et andet internationalt hold, havde de pga corona-begrænsninger aldrig mødt hinanden fysisk. Og så sivede dynamikken ud af grupperne.

“Fordi de havde mødtes, var de mere fortrolige og gik hurtigere i gang med opgaven.”

Den positive erfaring skal gentages: Flere små gruppearbejder, der skaber dynamik.

Også ved fysiske forelæsninger:

“Normalt stiller jeg kun 1-2 små spørgsmål, som den enkelte tænker over, nu lavede jeg flere spørgsmål, også noget jeg opfandt undervejs. Når jeg skal mødes med dem i tilsvarende undervisning, vil jeg også fysisk lave små gruppe-arbejder. Og med små spørgsmål, og et spørgsmål ad gangen. Hvor jeg tidligere ville have givet dem flere spørgsmål ad gangen og måske 20 minutter til at drøfte, og hvor jeg så ville summe rundt.”

Når jeg skal mødes med dem i tilsvarende undervisning, vil jeg også fysisk lave små gruppe-arbejder. Og med små spørgsmål, og et spørgsmål ad gangen.

Bonusoplysninger og links

Her kan ligge:
Relevante links
bonusmateriale (fotos, fremtidige planer etc.)