Formål

Giv studerende mulighed for refleksion over deres læringsudbytte. Som underviser kan du samtidig tage temperaturen på undervisningen.

Instruktioner

Forberedelse

Forklar formålet med aktiviteten. Den giver mulighed for, at de studerende kan reflektere over, om der er steder “skoen trykker ” i forhold til det faglige indhold, og at du som underviser får et overblik over, hvor der eventuelt skal sættes ekstra ind.

Lav en inddeling af de emner/temaer, de studerende skal forholde sig til, for eksempel en Padlet med reol-skabelon.

Vis linket til værktøjet.

Gennemgå rammerne for deltagelse, for eksempel:

På en skala fra 1-10, hvor godt styr har du på  XX begreber
Eventuelle muligheder for at kommentere
Om svarene er anonyme eller ej

Afvikling

Aktiviteten kan både afvikles ved fysisk fremmøde eller efter.

Fordelen ved at gøre det, mens de studerende er samlet kan være flere svar, og de kan få mulighed for at snakke sammen om de emner, der er oplistet.

Afrunding

På baggrund af svarene samler underviseren op den efterfølgende gang i forhold til de svar, der er indkommet.

Denne type løbende evaluering og refleksion afløser ikke de formelle evalueringer.

Anbefalede værktøjer