Formål

Lav en aktivitet, hvor de studerende trænes i refleksion og kritisk tænkning gennem en faglig diskussion. Online diskussionen kan give mulighed for at flere kommer til orde, ligesom den er mulig at henvise til senere i undervisningsforløbet.

Instruktioner

Forberedelse

Vælg et værktøj, hvor diskussionen skal foregå. For eksempel diskussionsforum i Itslearning.

Tag afsæt i enten pensum eller video/podcast eller andet materiale, de studerende skal have sat sig ind i før diskussionen starter.

Afvikling

Forbered to-tre diskussionsspørgsmål, som de studerende skal tage afsæt i.

Skab tydelige rammer for diskussionen, for eksempel i form af krav til hvor mange indlæg, hvem der starter diskussionen, og hvordan de skal følge op på hinandens indlæg.

Giv anvisninger på, om indlæggene skal være skriftlige eller også må være i form af lyd eller video.

Din rolle som underviser er at følge med i diskussionen og bidrage med kommentarer eller uddybende spørgsmål og forklaringer, hvis det er nødvendigt.

Afrunding

Du kan på forhånd have bedt de studerende om at lave en opsamling på diskussionen eller lave en opsamling på hovedpointerne i forbindelse med undervisningen.

NB! Det er vigtigt at rammesætningen ved denne aktivitet er klar og tydelig, hvis den ikke skal fade ud. Gør aktiviteten forpligtende på linje med afleveringsopgaver.