Microsoft Teams som video konference system kan bruges til forskellige formål i undervisningen. Det er en del af Microsoft og er derfor gratis at bruge, når man har Office 365. Teams giver mulighed for videoopkald, chat og deling af filer.

Online undervisning: Du kan lægge undervisningelementer ind med dit hold på udvalgte tidspunkter i forløbet. Formen er én til flere, hvor du giver et kort oplæg på max 30 min, og er på med lyd, billede og mulighed for at dele skærm.

Online input fra fagpersoner: Med Microsoft Teams har du mulighed for at invitere “verden” ind i undervisningen. For eksempel en fagperson, der ikke kan møde fysisk op. Ved tilstedeværelsesundervisningen kan du koble webkonferencen til projektoren, så de studerende kan se gæsten eller den præsentation vedkommende viser

Feedback og vejledning: Du giver studerende mulighed for at koble sig til rummet efter aftalte tidspunkter, hvor de kan få vejledning eller feedback på en opgave. Vejledningen kan foregå med billede og lyd samt muligheden for at dele filer via chatten.

Se hvordan du kommer igang

Didaktiske overvejelser ved afvikling af videokonferencer/weinarer

Sådan skaber vi online nærvær ved videomøder og videoundervisning

Anbefalede aktiviteter