DMJX-undervisere deler deres refleksioner over didaktiske greb og andre erfaringer,  som er affødt det gigantiske bespænd med online undervisning under Covid19. De er alle blevet bedt om at udvælge tre eksempler på elementer, de fremover vil tage med i undervisningen.

Michael Abildgaard, lektor. Underviser på Medieproduktion og ledelse i fagene grafisk produktion og organisation & ledelse.

Undervisningen skal flippes mere

Under Corona valgte jeg at lave min undervisning om, så de studerende kunne disponere deres egen tid. Jeg lavede videoer, som de kunne se på de tidspunkter der passede dem, og så lavede jeg spørgetimer på Teams, hvor de kunne stille spørgsmål og vi kunne diskutere det, de havde set og læst. På den måde var det en slags flipped classroom, selv om vi ikke mødtes. 

Ideen om at flippe undervisningen rundt er ikke helt ny for Michael, som har forsøgt sig med formen tidligere:  

”Det gik helt galt. Jeg forklarede konceptet og lagde det hele klart, men ingen havde forberedt sig. Der ligger virkelig en formidlingsopgave i det. Hvis ikke de møder op og er forberedt, så falder det hele på gulvet. Det gør det ikke i en normal undervisningssituation. Der kan de jo bare og zone ud være på Facebook. 

Jeg har tænkt, at jeg fremadrettet vil forsøge at strukturere mere som flipped classroom, hvor de studerende skal have set videoer og læst pensum på forhånd, og når vi så er sammen på holdet skal vi lave øvelser, hvor udgangspunktet er, at de har forberedt sig.  

Jeg bliver mere coach, ved at give dem øvelser og diskutere problemstillinger med dem, og gå rundt og vejlede dem undervejs. På den måde bliver jeg som underviser også mere tilgængelig for de studerende. 

Men jeg må indrømme, at jeg er lidt nervøs for, hvordan det skal gå, fordi der er altid en stor del af vores studerende på MPL som bare surfer med. Nogle koketterer ligefrem med at de aldrig har købt bogen og alligevel har de klaret sig.  

Jeg tror det afhænger af, hvilken mentalitet du har som studerende, er du elev eller studerende? Jeg kunne se på tilbagemeldingerne, at nogle helst ville have den der mere tilbagelænede tankpasserundervisning, hvor der står en og snakker og de kan zone ud. Mens dem der har studerende-mentaliteten synes det er helt vildt fedt at kunne fordybe sig. 

Måske skal jeg møde op kun med øvelser og ingen Powerpoints, og så bare gå i gang. Der vil sikkert være en masse som ikke har forberedt sig, men så må de sætte sig et andet sted hen og forberede sig.” 

Generiske videoer kan tjene mange formål 

Allerede inden Corona-krisen havde Michael lavet nogle få instruktionsvideoer og overvejet, om han skulle lave flere, men ikke for alvor gjort mere ved det. Corona blev derfor en kickstarter for at komme mere systematisk i gang med at lave undervisningsvideoer og finde frem til en passende form: 

“Første gang jeg lavede videoerne dummede jeg mig, fordi jeg satte datoer ind og talte om nogle helt konkrete ting til holdet. Det skal jeg selvfølgelig ikke have ind i de faglige videoer, så jeg begyndte i stedet at lavede supplerende videoer om forløbet, eksamen og eksamensopgave. Det blev vigtigt, at de faglige videoer uden problemer kunne ses af et andet hold eller af folk fra branchen. 

Jeg blev også hurtigt klar over vigtigheden af, at jeg i starten siger, hvad jeg kommer ind på i videoen og opsummerer til sidst. Ligesom videoerne skal være inddelt i emner. I den fysiske undervisning kan jeg godt bruge én lang Powerpoint, hvor jeg selv lægger pauser ind undervejs, det går ikke med en video.”  

Det var et meget stort arbejde for Michael i starten at lave videoerne, men til gengæld kan han bruge dem i forskellige sammenhænge ud over “den flippede undervisning”: På flere hold, som repetition eller i forbindelse med vejledning.       

“Jeg endte op med at have 15 videopræsentationer til undervisningen i grafisk produktion, som jeg så lavede en oversigt over, så de studerende ikke mistede overblikket over materialet. Samtidig er der lagt læringsmål ind i beskrivelsen af hver video, så det er tydeligt, hvad de får ud af at se dem, hvilket også kan fungere som en motiverende faktor.” 

Samlet set har Michael indtil videre lavet 30 videoer til sine forskellige forløb.

Strukturen skal være tydelig og forklares 

I løbet af nedlukningen blev det tydeligt for Michael, hvor vigtig det var med en klar struktur og at den blev meldt ud til de studerende: 

“Første gang havde jeg taget lidt for givet, at de selv fandt ud af, hvor de skulle finde tingene i Itslearning. Det skabte total forvirring, og medførte en masse mails frem og tilbage. Så næste gang jeg havde det forløb, gjorde jeg meget ud af at fortælle dem om rummet, hvorfor det var struktureret som det var og om mine forventninger 

Den tydelige struktur er vigtig, også under normale omstændigheder. Så det var en vigtig læring for mig, at når jeg byggede Itslearning rummet op skulle det være i den rigtige kronologiske rækkefølge, fordi de studerende møder indholdet i den rækkefølge, jeg har sat det op 

Samtidig har jeg markeret videoerne og litteraturen som forberedelse med en deadline og det virkede godt, at de fik det som en notifikation og jeg tror på at det var medvirkende til at de rent faktisk havde forberedt sig.”