DMJX-undervisere deler deres refleksioner over didaktiske greb og andre erfaringer,  som er affødt det gigantiske bespænd med online undervisning under Covid19. De er alle blevet bedt om at udvælge tre eksempler på elementer, de fremover vil tage med i undervisningen.

Mette Stentoft, adjunkt, underviser og koordinerer journalistisk metode 2, 2. semester på journalistuddannelsen.

Flere kommer til orde gennem samtaler

Et af de nye tiltag afledt af Covid19-undervisningen, som Mette umiddelbart kan se vil blive taget med fremadrettet er 15 minutters opstarts- og afslutningssamtaler med alle på holdet: 

”I underviser- og vejledergruppen snakker vi om, at vi er nødt til også fremadrettet at gøre mere ud af trivsel. Vi tror, at det at vi netop har gjort så meget for at se dem, faktisk har gjort, at nogle faglige ting er gledet nemmere og det har jo intet med det digitale at gøre. 

Tidligere har vi haft god føling med den allerstærkeste og den allersvageste gruppe, men mellemgruppen plejer ikke på den måde at komme til orde og det gør de jo her. Og det viser sig jo at det er alle mulige ting, der fylder, som går igen og som jeg ikke kendte nok til. Fx hvordan det føles at få feedback eller hvordan det føles at være 20, når de andre i gruppen er ”oldgamle” og 22. Vi kan jo efterfølgende adressere det i undervisningen.  

Normalt tænker vi, at vi lærer dem automatisk at kende, fordi vi er sammen med dem og næsten ser dem hver dag. Vi har tænkt, at det kom vi ikke til, når det var online og har derfor lavet alle sådan nogle vi-ser-dig-tiltag, og vi kommer helt sikkert til at holde fast i nogle af dem.” 

Omlægningen og de mange forskellige tiltag i forhold til både undervisningen og kontakten til studerende har ifølge Mette kostet mange ressourcer:  

”… helt vildt mange og hvis jeg havde uendelige ressourcer ville jeg holde fast i det hele, men det har jeg ikke og vi har ikke aftalt, hvad vi tager med videre, men mit bud er, at vi holder fast i opstarts- og afslutningssamtalerne. Enten individuelt eller på gruppeniveau.” 

Podcasts som værdifuldt supplement 

”Vi har gjort nogle helt konkrete ting i forhold til undervisningen. For eksempel har vi har lavet nogle podcasts på et kvarter og bedt de studerende om at gå væk fra deres computer, gå en tur og tage noget lyd i ørerne for derefter at vende tilbage. Podcasts er måske et fint ord for nogle har bare optaget lyden på deres telefon.   

De studerende har været virkelig glade for de podcasts. For eksempel har de ikke meget om rubrikker hos os, for det lærer de på første semester, men så har jeg snakket med Andreas (underviser i rubrikker) i 12 minutter om, hvad en god rubrik er og den har de så brugt i forbindelse med et værksted, hvor de har givet feedback på hinandens nyheder og har skullet inddrage både feedback og podcast, når de skrev nyheden om. 

Jeg har også lavet en med Joan (studevejleder) i forbindelse med deres lange forløb, hvor hun kommer med gode råd i forhold til at håndtere arbejdsprocessen, planlægge baglæns i forhold til deadline osv. 

Fremadrettet kan nogle af dem være en del af pensum eller hvor de arbejder på egen hånd, og det er jo ikke i stedet for noget. Det er en måde at give dem noget mere på en virkelig billig måde, altså stor værdi for meget lave udgifter. Jeg mødtes fx med Joan i en halv time og optog ti minutter, som jeg ikke engang ville klippe i. Flere studerende har refereret til noget Joan snakkede om i podcasten, så der er i hvert fald nogle som bliver mødt i noget. Og det kommer vi til at bruge fremadrettet, for det må da være blended learning når det er bedst, ikke? 

Ud over podcasts er der også nogle gamle travere, som jeg har fået lejlighed til at sætte mig ordentligt ind i. For eksempel Padlet, som jeg har brugt lidt før, men som jeg nu er god til og som jeg også vil bruge, når vi er sammen fysisk. Så på den måde har det været et kursus i digital merværdi.” 

Følgegruppe har givet vigtig feedback 

Mette og underviserne på Journalistisk Metode 2 har i online perioden fået vigtige input fra semestrets følgegruppe. Tiltaget med en følgegruppe har eksisteret i flere år, men har været i online perioden været særligt værdifuldt: 

”Noget af det de sagde på første møde ud, over at de var glade for podcasts var, at de gerne ville involveres mere, når der var Zoomoplæg. De ville gerne have flere opgaver og de har også været med til at opdrage os ift ikke at spørge ud i plenum, så vil de hellere have at man peger på nogle.  

Vi har haft følgegrupper i de fire år jeg har været her og det er fantastisk. Det handler om, at man har to møder pr semester, en repræsentant fra hver gruppe på holdet, lad os sige vi har 16 medlemmer og så skal de gå tilbage til deres grupper og høre om de synes der er noget som skal justeres. De må ikke tale på egne vegne.

På møderne snakker vi om der er noget vi skal skrue op for eller noget vi kan gøre anderledes. Det skal ikke være evaluering eller metasnak men skal være et tidspunkt på semestret, hvor man kan nå at lave noget om.”