DMJX-undervisere deler deres refleksioner over didaktiske greb og andre erfaringer,  som er affødt det gigantiske bespænd med online undervisning under Covid19. De er alle blevet bedt om at udvælge tre eksempler på elementer, de fremover vil tage med i undervisningen.

Jesper Gaarskjær, adjunkt. Underviser på journalistuddannelsens 3. semester, Mundus og Cand Public. 

Mere fokus på ordstyrerrollen

Ved den fysiske undervisning i auditoriet har Jesper ofte oplevet, at en mindre gruppe kommer til orde, fordi det er de samme der rækker hånden op, når han stiller et spørgsmål. Men ved online undervisningen erfarede han hurtigt ligesom mange andre undervisere, at det var svært at få nogen af de studerende til være aktive i det virtuelle rum: 

“Det fungerer ikke online, at jeg spørger ud i det virtuelle rum. Jeg er nødt til at pege folk ud og siger fx: Okay, I har arbejdet i grupper med det her spørgsmål. Hvad snakkede I om hos dig, Camilla? Det fungerede bedre, jeg bliver mere ordstyrer og giver ordet til nogle og det har jeg faktisk taget med ind i den fysiske undervisning. Hvis der ikke kommer noget når jeg stiller et spørgsmål, så spørger jeg bare folk.  

Hvis man starter med det, er der også en forventning om, at man kan blive hevet ind i manegen, hvis man sidder med et gruppearbejde.” 

Ved at tage rollen mere som ordstyrer oplever Jesper, at han kan få nogle flere til at deltage i diskussionen i klasserummet, og hans oplevelse er, at de studerende er med på at blive peget ud til at bidrage: 

“Nu har jeg gjort det et par gange og det gik fint. De gange jeg har peget på nogle og der så er noget der ikke bliver sagt eller nogle der sidder inde med noget, så kommer de også på banen med det. Det giver lidt mere dynamik i rummet, så det kommer jeg til at tage med videre”. 

Spørgetimer som onlinesessioner 

“Før nedlukningen slap vi dem mere efter en uges oplæg og efterfølgende idéudvikling. Vi lagde op til, at de bare kunne skrive eller ringe til os, men det her kræver meget lidt og det er meget værdifuldt for dem og giver også os en fornemmelse af, hvad de sidder med. 

Under nedlukningen lavede vi spørgetimer én gang om ugen, når de studerende skulle arbejde på egen hånd. Vi gjorde det for at samle op på ting, men også for at snakke med dem der bare havde lyst til det. Det var helt frivilligt og de kunne bare stemple ind, hvis de havde lyst. 

Jeg har netop haft sådan en online spørgetime, hvor tre eller fire grupper loggede ind. Nogle kom ind for bare at hyggesnakke og høre hvad de andre sad med, og så kom der alligevel nogle spørgsmål fra dem osv. Og man skal ikke forberede noget. Det er bare et åbent vindue herind i en time, og så kan de sidde alle mulige steder. 

De sagde også i evalueringen, at det var skide godt og at det skal vi bare blive ved med, også efter Corona. Og det bliver ved med at være online, fordi de studerende netop sidder alle mulige steder.” 

Brugen af online spørgesessioner har fungeret så godt, at underviserne på forløbet har udvidet brugen af dem fra i starten at holde et par stykker til at udvide til tre-fire sessioner. 

Online informationsmøder giver fleksibilitet

Jesper foretrækker utvetydigt at hans undervisning fremadrettet skal afvikles med fysisk fremmøde, men har erfaret at nogle undervisningsopgaver godt kan afvikles online. For eksempel vejledninger i små grupper, hvilket dog ikke er nyt i hans undervisning, da dette også kunne være en praksis før nedlukningen. 

Informationsmøde om 4. semester og valgfag er et eksempel en opgave, som ikke tidligere har været afviklet online, men som også fremadrettet vil blive afviklet over Zoom: 

“Når de er på 3. semester, kan de vælge mellem tre eller fire metodeforløb, og så får de en intro til det. Det har vi før gjort i et auditorium og så kom underviserne ind og vi har samlet alle på semestret på et tidspunkt, hvor de er på skolen og sådan noget. Det kørte vi så online der i foråret 2020 og det fortsætter vi med. Det tager en time eller halvanden, hvor de forskellige undervisere præsenterer valgfagene og de studerende kan stille spørgsmål.  

Det har også den fordel, at vi kan optage det ret let, når vi har udvekslingsstuderende, som sidder ude i verden. Vi optager bare Zoom-mødet, hvor vi før skulle have kamera, overføre filer og trække på Hans (tv-tekniker). Nu skal jeg ikke planlægge efter, at alle tre hold er på skolen, men skal kun finde et tidspunkt, hvor de ikke har undervisning.”