Formål

Input fra fagpersoner  der ikke møder op fysisk.

Instruktioner

Forberedelse

Aftal på forhånd med oplægsholderen, hvilke konkret input, vedkommende skal levere. Spørgsmål eller emner kan være forberedt af holdet og fremsendt til gæsten.

Aftal med gæsten:

  • hvilken platform det skal afvikles på – fx. Skype.
  • om oplægsholderen skal vise noget, så der skal deles skærm

Overvej om og hvordan der kan stilles spørgsmål til gæsten.

Test setuppet i god tid, før det skal afvikles (wifi, lyd, billede). Uden lyd er der ikke noget indhold, derfor er lyden særlig vigtig. Hvis forbindelsen ikke er god, kan det være nødvendigt at slå billedet fra.

Netforbindelsen hos oplægsholder, i undervisningen eller hos studerende (hvis de deltager hjemmefra) skal være i orden. Ved Skype for Business er kravet 10 mb internetforbindelse.

Afvikling

Introducer gæsten og vær tydelig omkring rammerne. Både for studerende og gæst. Det kræver stram styring at få det optimale udbytte af oplægsholderen, som ikke kan mærke, hvad der sker i undervisningslokalet, eller hvis de studerende også deltager online.

Sørg for, at inputtet ikke er for langt (max ca en halv time). Der er grænser for, hvor lang tid koncentrationen kan holdes.

Afrunding

Afrund med gæsten og bring pointerne fra oplægget tilbage i undervisningen.

Anbefalede værktøjer