Poul Thøis Madsen, lektor ved DMJX, har haft store og ikke specielt positive erfaringer med at anvende multiple choice som del af en forelæsning. Det ændrede coronaen på – til det bedre. Ved at introducere et par forsinkelser – eller loops – i brugen af testen blev læringsudbyttet øget betydeligt.

Poul Thøis Madsen forelæser bl.a. for journaliststuderende i samfundsøkonomi på hold, der i teorien er på 90-100 studerende, men i praksis max. 70. Det er så store hold, at det er vanskeligt for såvel studerende som underviser at vide, om alle er med. Derfor har Poul i flere år anvendt multiple choice som afslutning på hver kursusgang – uden den store succes, men så en dag fik han ved et uheld en god ide.

Hver forelæsning i økonomi afsluttes med en multiple choice på enten Kahoot eller Microsoft Forms i form af op til 8 tjekspørgsmål. Det finder sted ved forelæsningens afslutning, og det bliver af og til jappet lidt af, og hverken de studerende eller forelæseren har tid til reflektere over svarfordelingen, fordi der skal hastes videre til svaret på det næste spørgsmål: ”Multiple choice kan på denne måde let være en tom gestus, som i bedste fald giver den studerende en fornemmelse af, hvorvidt man er med eller ej”, konstaterer Poul Thøis Madsen.

Men da onlineundervisningen under Covid 19-nedlukningen gjorde det endnu vanskeligere at afvikle det normale indhold i en forelæsning, kunne han slet ikke nå at afvikle testen, og fik i stedet af nød den lyse idé at integrere testen i første del af det efterfølgende gruppearbejde:

”Fremover vil testen være første del af gruppearbejdet, hvor gruppen vender spørgsmålene ét for ét, og derefter udfylder testen individuelt. Så snart testen er gennemført af størstedelen af holdet, publiceres resultatet på Itslearning (læringsplatformen). Næste forelæsning starter med en gennemgang af svarene, hvor jeg så har haft tid til at reflektere over de spørgsmål, som særligt volder problemer – typisk ét eller to af spørgsmålene. Typisk vil flere også svare rigtigt end ved en rent individuel besvarelse, hvilket forhåbentligt og formodentligt afspejler, at forståelsen er øget gennem gruppearbejdet.”

Ved at introducere forsinkelser og arbejdsprocesser i brugen af multiple choice kan læringsudbyttet øges markant, hvorfor det også giver mere mening for underviseren at bruge tid på at udvikle og forbedre på multiple choice testen.

Anbefalede værktøjer

Tilbage til underviserværktøjer