Videncentret arbejder med at udvikle og formidle viden om e-læring i uddannelsessystemet.

På centrets hjemmeside finder du metoder, modeller og informationer om projekter, der omhandler brug af e-læring. Afsættet for centrets arbejde med og tilgang til e-læring er det pædagogiske og didaktiske udgangspunkt. Først didaktikken og pædagogikken – så teknikken.

Gå til eVidenCenter