DMJX-undervisere deler deres refleksioner over didaktiske greb og andre erfaringer,  som er affødt det gigantiske bespænd med online undervisning under Covid19. De er alle blevet bedt om at udvælge tre eksempler på elementer, de fremover vil tage med i undervisningen.

Jakob Dybro, adjunkt på Journalistik. Underviser på journalistuddannelsens 3. semester i radio og podcasts.

En mere blended undervisningsdag

“Jeg kunne godt tænke mig at eksperimentere med at tilrettelægge nogle af undervisningsdagene på en anden måde, så de studerende får et fagligt input om morgenen, hvor de starter med at være online hjemme.  

Det passer for eksempel godt med de dage, hvor de skal ud i et miljø og lave lydoptagelser. Fremfor de kommer på skolen til undervisning og derfra skal ud og finde steder til optagelser, kunne det give en anden dynamik, hvis de på baggrund af et afgrænset online-oplæg bevæger sig ud i deres eget nærmiljø og arbejder praktisk der. Derefter kan de så komme op på skolen med det, de har samlet ind. 

Jeg vil gerne have, at de tager ud i landet og laver optagelser, men det er jo svært, hvis jeg samtidig står og laver oplæg, som de skal møde ind til. Der må jeg kunne tilrettelægge det, så de får den fleksibilitet at kunne komme ud og mødes med kilder osv. 

Jeg har ikke prøvet det af endnu, men jeg er blevet opmærksom på mulighederne i forbindelse med online-undervisningen og synes det kunne være spædende at eksperimentere mere med den blendede form i min egen tilrettelæggelse.  

Det kunne også gælde min brug af gæsteundervisere. Jeg kan måske lettere få nogle fra mit netværk til at stille op til et online-oplæg fremfor at møde op i Aarhus og det kunne også være en måde at starte dagen på. De studerende kunne efterfølgende arbejde med øvelser for senere at mødes på skolen. Jeg vil umiddelbart foretrække den form, fremfor at sidde med hele holdet og kigge på en skærm, hvor oplægsholderen er med online.” 

Undervisning til “tiden” 

“Online-perioden har i det hele taget givet anledning til at overveje tilrettelæggelsen af undervisningen mere efter, hvor de studerende er i processen på et forløb. I min undervisning har de en projektperiode, hvor de er ude og lave en afsluttende opgave. I den periode får de ingen oplæg og hovedfokus ligger på deres arbejde med opgaven og på vejledningen. 

Jeg har vejledt online tidligere, når de er ude og producere og det fungerer fint. Men det kræver, at jeg rammesætter det, så grupperne eksempelvis ikke sidder og modtager vejledning, når de sidder i en bil på vej til Fanø. 

Det ville være oplagt også at indtænke faglige input i den periode. Det vil give dem en bedre fornemmelse af hinanden og at de er på et hold. Flere af dem efterlyser mere undervisning, og det handler selvfølgelig også om timer. Når jeg tilrettelægger er jeg nødt til at sikre, at de har tiden til at komme ud og researche og få fat i folk der vil stille op. Så jeg kan heller ikke bare blive ved med at læsse på i form af oplæg, for de skal jo arbejde praktisk og tage væk herfra.  

Her ville fleksibiliteten i online undervisning give god mening og kunne tilpasses i forhold til deres udfordringer i projektperioden.” 

Nicheprægede faglige input 

“Flere af mine studerende har efterspurgt oplæg om lyddesign. Det er jo lidt ud over journalistikken, men eftersom jeg beskæftiger mig med lydmediet, er det noget de er meget interesserede i at få viden om. Det er ikke noget jeg har liggende på lager. 

Radio og podcast er et seksugers kursus, så de studerende bliver ikke lydspecialister og det er en balancegang, hvor nørdede vi kan blive ift, undervisning i lyddesign. Men fordi de har efterlyst det flere gange, har jeg tænkt i muligheder for at strikke noget sammen, som har en ok kvalitet og som jeg har timerne til at lave. 

Ved at tænke i de digitale muligheder kan jeg godt lave noget ekstra og lidt mere nørdet. Jeg kan lave det selv, eller jeg kan få nogle fra mit netværk til at fortælle om lyddesign ud fra en produktion de selv har lavet – det vil ikke være alt for tidskrævende at lave. Det er måske for lidt til at de studerende vil komme op på skolen for at høre det, men det vil helt klart kunne give dem noget ekstra. Det er desuden et eksempel på undervisningsindhold, der timingsmæssigt kan passe ind, når de er ude og lave projekt.”