DMJX-undervisere deler deres refleksioner over didaktiske greb og andre erfaringer,  som er affødt det gigantiske bespænd med online undervisning under Covid19. De er alle blevet bedt om at udvælge tre eksempler på elementer, de fremover vil tage med i undervisningen.

Jesper Overby Andersen, underviser i kreativ tænkning, den kreative proces samt koncept- og idéudvikling på Kommunikationsuddannelsen

Den digitale kniv på struben har ført til bedre holdundervisning 

“Den rejse vi har været på med digital undervisning har betydet, at jeg ad flere omgange har skåret mit materiale og undervisningen til. Jeg begyndte at se det mere som kommunikationsmateriale, der skulle kunne leve online. I stedet for lange indløb i præsentationerne, lagde jeg pointerne helt frem i materialet, så der er kommet skarpere formidling ud af det. 

Hvor jeg tidligere har stået og elaboreret mundtligt på stoffet, puttede jeg det over i opgaver, de studerende selv skulle arbejde med. Jeg skar meget ned på min egen taletid og lavede endnu flere øvelser, end jeg har gjort tidligere. De forskellige perspektiver jeg har stået og givet i oplæggene kommer de i højere grad selv til at arbejde frem gennem opgaverne.   

De har arbejdet med opgaverne både individuelt og i grupper, og de var meget glade for den vekselvirkning.  

Jeg lavede desuden nogle flere trin. Først individuelt arbejde med nogle definerede spørgsmål om eksempelvis en abstrakt teori, dernæst i grupper, efterfølgende to grupper sammen og så til sidst i plenum. Det betød, at der blev talt meget mere i plenum. De havde fået vendt og drejet materialet ad flere omgange, og det skabte mere liv og engagement i undervisningen. 

Jeg har tænkt mig at køre mit program fra den digitale udgave fysisk næste gang.” 

Digitale platforme giver transparens i læreprocesser  

“Jeg har igennem flere år brugt Padlet til at få bedre indblik i deres processer. Dels havde jeg for lidt føling med dem, og i de overordnede evalueringer kan vi se, at de mangler at føle sig “set” undervejs. Det er en udfordring vi har med de store hold og der kan de digitale platforme virkelig bidrage med noget, som jeg udbyggede yderligere med onlineundervisningen. Jeg gik så over til at anvende Miro (ikke DMJX-program), som har flere muligheder i forhold til de kreative processer.  

Platformen giver de studerende mulighed for at samarbejde i grupperne på store “boards”, jeg kan følge med i, hvor de er og grupperne kan følge med i hinandens arbejde.  

Jeg brugte det til mindre og større opgaver, hvor de både kunne aflevere og jeg kunne give dem feedback, stille arbejdsspørgsmål og refleksionsspørgsmål ligesom de kunne fungere som en form for logbog.  

Alle grupper arbejder på deres eget “board” men de har adgang til hinandens, så det hele ligger tilgængeligt. Hele idékataloget står på den måde åbent, så hvis de går i stå, kan de hente inspiration hos hinanden. Det bliver en understregning af, at ideer ikke kommer ud af ingenting, og at inspirationen ligeså godt kan komme fra medstuderende som alle mulige andre steder. 

De digitale platforme åbner meget mere for den mulighed end den fysiske undervisning. Der vil de skulle sidde sammen to grupper og modtage det, de andre lægger frem som har mere karakter af færdige resultater og en redigeret form.”

Videreudvikling af en blended undervisningsform 

“Da vi igen kunne lave fysisk undervisning, besluttede jeg at afprøve, hvordan en mere blended form kunne fungere og om online-delen stadig ville opleves træls.  

Helt konkret lavede jeg en online-dag om fredagen for mit hold i Emdrup, hvor undervisningen i løbet af en uge er tilrettelagt med to dages fysisk undervisning to dages gruppearbejde/feedback og en opsamling om fredagen. Jeg har så tidligere været i Emdrup mandag, tirsdag og fredag. 

Jeg har løbende arbejdet med formen på uge-afslutningen, men har fundet en meget skarpere form gennem online-afviklingen. Det er primært mig der er på en halv dag, hvor jeg laver en mere generel feedback på det, de har arbejdet med. Desuden præsenterer jeg teori i en skarp form, der peger tilbage på det, de har lavet og som de kan relatere til deres praktiske arbejde. Det har fungeret rigtig godt, at de får teorien på bagkanten, så der har været en kontekst at trække den ind i. 

Det andet de laver i løbet af et uge-forløb har været meget praktisk og med fuld fart, så jeg oplever det fungerer godt med en lyttedag, og i den her form kan det fint fungere online, så det bliver fleksibelt for både de studerende og for mig. Tilbagemeldingen fra de studerende er også, at det fungerer rigtig godt for dem, så jeg vil helt sikkert arbejde videre med den form.”