Formål

Aktiviteten er en livlig udveksling af tanker og idéer, der skal munde ud i en fælles besvarelse.
De studerende diskuterer uden underviserens mellemkomst, dvs. i et trygt rum, der er åbent for fri udveksling af tanker og idéer.

Instruktioner

Forberedelse

‍De studerende præsenteres  for et emne, problem eller dilemma – helst på skrift. (1-2 min.)

De studerende arbejder i grupper a 3-5 personer.

Afvikling

De studerende skriver deres spontane indfald til emnet ned på Post-It-sedler eller direkte ind i en Padlet (5 min.). De studerende må ikke tale sammen i denne del af øvelsen, men skal tænke og arbejde selv. Til en start er en hvilken som helst tanke eller idé velkommen. Post-It-sedlerne sættes op på en væg eller lægges ud på et bord.

Gruppen gennemgår alle input (10 min.) :Dubletter slettes, og de resterende input diskuteres og grupperes under passende overskrifter. I denne del af processen kan der komme nye idéer til, og der kan justeres på dem, der er allerede foreligger.

Gruppen udarbejder et fælles svar og offentliggør svaret i en ny Padlet eller et Google Docs (5-10 min.)

Afrunding

Alle grupper ser hinandens besvarelser, og der samles op i plenum. (5-10 min.)
Svarene kan efterfølgende deles med de studerende og anvendes i den videre undervisning.

Anbefalede værktøjer