Find dine kilder på sociale medier – engager dem i din historie – før – under og efter og hold kontakten ved lige. Intro til crowdsourcing.

Mange journalister underbygger historier ved at finde et stort antal relevante kilder på sociale medier. Ofte er det her, de gode historier skabes. Det kaldes crowdsourcing – kilder fundet i det store udvalg af brugere på nettet.

Crowdsourcing som metode handler om at finde de bedste og fleste kilder til en historie igennem sociale medier.

Det handler samtidig om vedholdenhed, omhyggelig planlægning og – for en traditionel journalist – det udfordrende i at bruge af sin egen personlighed, når du chatter på f.eks. Facebook.

Vigtigt, siger dem, der bruger metoden, er, at fastholde dialogen med kilderne – før, under og efter, du har bragt den første historie.

Brødtekst

Hvorfor skal du fastholde dialogen?

For historiens skyld – og den næste histories skyld – og ikke mindst for at bevare et tillidsforhold til dem, som er med til at dokumentere din historie.

Er du veteran fra krigen?

Et eksempel fra virkeligheden.

Terry Parris Jr. fra det uafhængige, amerikanske medie ProPublica gav i efteråret 2018 et eksempel på DMJX’s diplomkursus ”I samspil med brugerne”

Historien, han ville undersøge, var følgende:

Under det amerikanske engagement i Vietnamkrigen anvendte det amerikanske militær dioxin-giftstoffet Agent Orange. Fra luften oversprøjtede man store områder af regnskov med stoffet, så bladene faldt af træerne. Den strategiske betydning var, at fjenden ikke mere kunne gemme sig i ly af vegetationen.

Amerikanske soldater på landjorden blev også oversprøjtet med Agent Orange, da man fejlagtigt vurdere, at stoffet ikke var skadeligt for mennesker.

Mange krigsveteraner fra Vietnam-krigen udviklede kræftformer, som det tog mange år for den amerikanske regering at anerkende som arbejdsrelaterede skader.

Terry Parris Jr. og ProPublica ville nu undersøge, om også børn og børnebørn af disse veteraner er blevet født med følgeskader af Agent Orange, sådan som reportager har vist, at det er sket for et meget stort tal vietnamesere.

Indsæt dit citat her uden anførselstegn

Ole OlesenRektor

Vær struktureret

ProPublica gennemførte, hvad de selv kalder, et Structured Callout. I stedet for at skyde spørgsmål ud på sociale medier, stillede man på særlige platforme for Vietnam-veteraner spørgsmålene:

Are you a Vietnam veteran?

Help Us Investigale the impact of Agent Orange

Klikkede brugerne på dette link, kom de til en række spørgeskemaer, som var nøje forberedte: Et for Vietnam-veteraner – et for pårørende til en Vietnam-veteran.

”Pas på ikke at lave et skema, hvor brugerne ikke passer ind,” sagde Terry Parris Jr., som modtog 8.000 besvarelser på ca. 35 spørgsmål.

De 4500 svar var fra krigsveteraner, de 3500 fra pårørende til soldater.

”Hvis ikke vi havde givet flere typer svarere, havde vi misset en del af vores historier,” fortalte Terry Parris Jr.

At ProPublica fik så mange svar, skyldes en struktureret jagt på den rette målgruppe.

Terry Parris Jr. fandt omkring 100 Facebook-grupper som f.eks. Southeast Asia Theater of War og Blue Water Navy Veterans,  lukkede grupper lavet af veteraner selv – samt officielle websider for veteraner som American Legion.

Han gik til de sociale medier med både en nedefra og op-strategi og en fra-toppen-og-ned strategi.

I de selvbestaltede Facebook-grupper spurgte han om lov til at melde sig ind eller kontaktede administrator for at få lov at præsentere sit link.

”Må jeg være medlem? Hjælp mig med at forstå?”  var hans indgangsreplik.

5 gode råd om god tone i communities

Parris Jr.’s  5 gode råd til journalister, som vil ind i særlige interessegrupper:

1 Bed ikke om tjenester

2 Vær åben om dine hensigter

3 Vær et menneske først

4 Spørg, hvor man udveksler idéer om emnet

5 Svar altid på spørgsmål

Og som han selv opsummerede det: ”Don’t be a dick!”

På de officielle websites som American Legion bad han webmaster om at publicere sin forespørgsel.

Vær forberedt på mange svar

Med 8000 svar på sine spørgeskemaer, var det klart for ProPublica, at der skulle være en stærk organisation bag et sådan projekt. Du skal være klar til at håndtere en stor interesse.

Man er heldig, hvis man får 1500 svar – men man skal være klar til at svare dem alle, er Terry Parris Jr.’s taktik.

Og den stopper ikke, når du som reporter har din historie hjemme.

Følg op

Væsentligt for at bevare kontakten til et community er, at du hele tiden orienterer om sagens udvikling – nye historier, der publiceres.

ProPublica linker altid tilbage til deres oprindelige opråb og spørgeskema, da nye historier kan dukke op – og dokumentation kan forstærkes af yderligere besvarelser.

Grundregler før du crowdsourcer

 • Du skal FØRST have en idé om, at det problem, du beskriver, har eksisteret i dit community, FØR du skriver om det, og du skal være indstillet på, at det fortsætter, EFTER du har skrevet din første artikel.
 • Skab tillid, loyalitet, øjenhøjde og hav jævnlig omgang med din målgruppe.
 • Vær klar på, HVAD der er din historie, og HVEM, der berøres af historien.
 • Vær klar over, hvad du mangler at få viden og hav en idé om, at dit community kan hjælpe dig med at fylde hullerne og gøre historien bedre.
 • Hvem bliver ramt/ignoreret i denne historie – og kan du finde frem til dem via dit community?
 • Hvor kommunikerer de, som rammes, og hvordan kan du få dem i tale?
 • Spørg åbent: Hvor kommunikerer I om dette?
 • Læg dit projekt frem for verden – og placer det MANGE steder (denne type historier er sjældent scoops – så gem ikke på den)
 • Vær klar til at svare
 • Spørg om der er flere historier, du har overset.
 • Vær klar til at give feedback til alle, der har vist interesse
 • Don’t be a dick

Fakta om ProPublica

Det amerikanske ProPublica består af ca 75 journalister, som arbejder med undersøgende journalistik. Firmaet arbejder non-profit og finansieres af private sponsorer samt samarbejder med større nyhedsorganisation, som køber sig ind på ProPublicas research og historer.

ProPublicas mission er ”at afsløre misbrug af magt og svigt overfor offentlighedens tillid udført af regeringen, erhvervslivet og andre instititutioner”.

Fakta om ProPublica

Det amerikanske ProPublica består af ca 75 journalister, som arbejder med undersøgende journalistik. Firmaet arbejder non-profit og finansieres af private sponsorer samt samarbejder med større nyhedsorganisation, som køber sig ind på ProPublicas research og historer.

ProPublicas mission er ”at afsløre misbrug af magt og svigt overfor offentlighedens tillid udført af regeringen, erhvervslivet og andre instititutioner”.

Links til ProPublicas metodiske jagt på gode kilder:

Vietnam-veteraner

Er du vietnam-vetaran? Hjælp os med at undersøge følgerne af Agent Orange. Sådan skrev ProPublica på sin hjemmeside. Via artiklen kunne læserne klikke ind på flere spørgeskemaer – et for veteraner, et for børn af veteraner og et for familiemedlemmer til veteraner.

https://www.propublica.org/getinvolved/vietnam-veterans-agent-orange-propublica-investigate

Dødelighed under fødsel

Sådan fandt ProPubica kilder til mange historier om mødres død under fødsel.

https://www.propublica.org/article/what-weve-learned-so-far-about-maternal-mortality-from-you-our-readers