Langt flere er blevet mere aktive og synlige i undervisningen. Det er Gitte Luks erfaring, når hun bruger Padlet i undervisningen af store hold med op til 120 studerende.

Gitte luk underviser i sprog på journalistuddannelsen og bruger mange mindre skriveøvelser i sin undervisning. Tidligere var kun en mindre gruppe aktive i undervisningen og meldte sig til at dele deres tekststykker med resten af holdet. Det var desuden svært at kontrollere, om de overhovedet lavede øvelserne.

Med et værktøj som Padlet bliver flere aktive i undervisningen, fordi deres bidrag bliver synligt for alle, hvilket både forpligter de studerende mere til at bidrage, ligesom de i højere grad får mulighed for at se og lære af hinandens løsninger.

Samtidig giver bidragene på Padlet underviseren mulighed for at scanne teksterne, mens de bliver til, så hun i opsamlingen kan finde nogle fælles træk eller forskelligheder frem i teksterne.

De studerende arbejder ofte sammen i grupper om deres tekstinput, så antallet af tekster ikke bliver umuligt at overskue på Padlet.

Muligheder for feedback
Feedback fra underviser og andre studerende kan rammesættes og gennemføres på forskellige måder i padlet. Den mest simple kan være at give mulighed for at bedømme de forskellige opslag med stjerner eller lignende, som kan slås til, når man opretter en padlet.

En mere uddybende feedback kan sættes op ved at tillade kommentarer og derefter bede de studerende om at kommentere på et eller flere af de andres opslag. Det er Gitte Luks erfaring, at den gensidige feedback bliver mere forpligtende, når den skal op på en padlet, hvor alle kan se den. Det bliver tydeligt, om de studerende går seriøst ind og forholder sig til hinandens resultater.

Anonymitet eller ej
Det er vigtigt som underviser at tage stilling til, hvor vidt opslag og kommentarer må/skal være anonyme. Gitte Luk stiller i udgangspunktet krav om, at opslag og kommentarer er navngivne. Det er der flere grunde til:

  1. Visse øvelser er obligatoriske i forhold til at bestå et forløb, derfor skal man kunne kontrollere, om de faktisk bliver afleveret
  2. De studerende skal vænne sig til at blive eksponeret og udsat for kritiske blikke fra medstuderende. Det er et grundvilkår som journalist
  3. De studerendes bidrag bliver mere seriøse, når de skal lægge navn til dem.

Anbefalede værktøjer

Cases